3 frågor till utbildningsministern

Vi ställde tre frågor till utbildningsminister Gustav Fridolin.

1. Hur ska jag  kunna ­känna mig trygg med de stora barngrupperna?

FRÅGA: Grupperna är för stora! Hur ska man som ­förälder kunna lämna sitt barn när man inte känner sig trygg med att det finns tillräckligt många vuxna på förskolan?

Gustav Fridolin: Först vill jag säga att vi har en jättebra förskola i Sverige, och vi får bra betyg i internationella utvärderingar. Men forskning visar att stora grupper drabbar det pedagogiska innehållet, och det jobbar vi i regeringen på. Vi har tagit fram nya riktlinjer för hur stora barngrupperna får vara. Vi har sett att när det inte finns sådana riktlinjer, blir de största grupperna ännu större. Räcker inte riktlinjerna är vi beredda att titta på att lagstifta om barngruppernas storlek. Vi lägger också pengar på att minska dem. För ­bidragsåret 2016/2017 får 576 kommuner eller privata ­aktörer som driver förskolor bidrag på cirka 970 miljoner ­kronor just för detta. Men hur pengarna ­används lokalt för att minska barngrupperna är är upp till ­förskolecheferna och kommunerna att avgöra.

2. Varför bara pedagogik mellan 9-15?

FRÅGA: Den pedagogiska verksamheten på förskolan är ofta mellan 9–15. Varför är det inte mer flexibelt, för oss som jobbar obekväma arbetstider?

Gustav Fridolin: Målet är att det ska finnas pedagogisk verksamhet även om man har barnen på förskolan på obekväma arbetstider eller ”nattis”. Det här brottas vi med. För att kunna genomföra många av de pedagogiska momenten måste det ofta ske i grupp. Men vi vet att de pedagogiska momenten är viktiga för att barnen ska komma förberedda till skolan. Även det ger vi i regeringen statliga pengar till, för att alla kommuner ska kunna erbjuda barnomsorg med pedagogisk verksamhet på obekväm arbetstid.

3. Vad hände med vårdnadsbidraget?

FRÅGA: Varför tog ni bort vårdnadsbidraget, som gjorde det möjligt att vara ­hemma med barnen längre?

Gustav Fridolin: För oss handlar det om prioriteringar. Regeringen lägger omkring en ­miljard kronor på förskolan årligen, vilket är pengar som vi skrapar ihop delvis från andra satsningar och en av dem är vårdnads­bidraget. Det var få familjer som utnyttjade det och jag tror att pengarna kommer att göra större nytta i arbetet med att minska barngrupperna.