Föräldrafusk större än väntat

650 miljoner kan ha betalats ut felaktigt.

650 miljoner kan ha betalats ut felaktigt.

Fusket med tillfällig föräldrapenning kan vara mycket större än väntat.
Av totalt 2,9 miljarder som har betalats ut för vård av sjukt barn kan 50 miljoner ha betalats ut felaktigt, enligt en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Det motsvarar var femte sjukanmält barn och är dubbelt så mycket som en undersökning från Försäkringskassan har visat.
Förklaringen kan vara att man denna gång inte bara har kontrollerat mot arbetsgivaren om den som sjukanmält sitt barn har varit på jobbet, utan att man nu har bättre metoder, tror Björn Blomqvist, ordförande i regeringens delegation FUT, Delegationen för åtgärder mot felaktiga utbetalningar. Kontrollerna visade att många sjukanmälda barn var i förskolan eller skolan.

Källa: Aftonbladets nätupplaga