Fler barn i fattiga familjer

Flest fattiga barn i Malmö, Botkyrka och Landskrona.

För första gången sedan 1997 ökar barnfattigdomen, visar en rapport från Rädda Barnen.
Högst andel fattiga barn finns i kommunerna Malmö, Botkyrka och Landskrona.
År 2004 levde 13,0 procent av barnen i Sverige i en fattig familj. Ökningen från året dessförinnan, då andelen var 12,8 procent, innebär att antalet fattiga barn blev 5 000 fler. Det i sin tur innebär att 252 000 barn levde i en familj som antingen hade socialbidrag eller låg inkomststandard, enligt SCB.
Särskilt två faktorer ökar risken att växa upp i en fattig familj: att ha utländsk bakgrund och att leva med en ensamstående förälder.

Källa: DN