150 000 barn i fattiga familjer

Bristen på ekonomiska marginaler påverkar barn och deras familjer mest.

Bristen på ekonomiska marginaler är det som påverkar barn och deras familjer mest.

De flesta svenska barn har bra levnadsförhållanden, är slutsatsen i en rapport från regeringens arbetsgrupp som har haft till uppgift att beskriva och analysera situationen för barn som lever i ekonomiskt utsatta situationer.
Men vissa grupper har det svårare än andra, särskilt små barn, barn till ensamstående och barn med utländska föräldrar, speciellt om föräldrarna nyss har kommit till Sverige.
Förra året levde 155 000 barn i familjer som tillhör de 20 procent som har lägst inkomst och som inte skulle kunna få fram 14 000 kronor för en oförutsedd situation.
Och bristen på ekononomiska marginaler – att till exempel inte kunna följa med kompisarna på en konsert eller köpa en cykel – tycks vara det som påverkar barnen och deras familjer mest.
Däremot är det inte entydigt vilka konsekvenserna blir av att växa upp i en ekonomiskst utsatt familj. Det behövs det mer forskning om, konstaterar arbetsgruppen.

Källa: SvD:s nätupplaga/TT