Färg i mat kan göra barn oroliga

Färg- och konserveringsmedel i mat kan göra små barn överaktiva

Färg- och konserveringsmedel i mat kan göra små barn överaktiva, enligt studie.

I en brittisk studien fick nära 300 treåringar under fyra veckor äta mat utan tillsatser av konstgjorda färgämnen eller konserveringsmedlet natriumbensoat.
Under den andra och fjärde veckan fick de dessutom dagligen dricka tre deciliter fruktjuice med eller utan tillsats av konstgjorda färgämnen och natriumbensoat.
Varken barnen, deras föräldrar eller forskarna visste under vilken vecka de fick juice med eller utan konstgjorda tillsatser.
Föräldrarna skattade barnens beteenden som betydligt med ”hyperaktivt” – mer koncentrationssvårigheter, rastlöshet och impulsiva beteenden – under tiden som barnen fått juice med konstgjorda tillsatser, visade det sig.
”Våra fynd talar för att det går att uppnå en klar minskning av överaktivt beteende hos barn genom att ta bort konstgjorda färgämnen och natriumbensoat från deras föda”, skriver professor John Warner vid Uiversity of Southampton och hans kollegor i facktidskriften Archives of diseases in childhood.
En tänkbar förklaring skulle kunna vara att färgämnena direkt kan påverka kropen att släppa ut mer av ämnet histamin.

Källa: Upsala Nya Tidnings nätupplaga