Får man adoptera sitt styvbarn?


Får man adoptera sitt styvbarn?

Fråga

Jag har ensam vårdnad om min son. Jag är gift med en man som på alla vis är som en far för min son – utom juridiskt. Jag har några frågor om vad som händer om jag dör i förtid:
Kan min son bo kvar hos min man då? Om han vill adoptera min son, vart ska vi vända oss? Kan pojkens biologiska pappa, som i min mening inte bryr sig om sonen, sätta sig emot en adoption eller kräva att bli målsman om jag dör? Han har inte träffat sitt barn på tre år nu.

Bekymrad mor

Svar

Så här svarar Elvy Wicklund vid advokatfirman Kvinnojuristen:
Om du avlider kommer din son att stå utan juridisk vårdnadshavare eftersom du i dag ensam har vårdnaden. Socialnämnden är då skyldig att hos tingsrätten ansöka om förordnande av god man, som tills vårdnadsfrågan är utredd tar det juridiska ansvaret för din son. Inget hindrar dock att han tills utredningen är klar bor kvar hos sin styvpappa.
Frågan om vem som ska ha vårdnaden om din son avgörs av tingsrätten. Pojkens biologiska pappa kan då ansöka om att förordnas som vårdnadshavare. Om socialnämnden inte anser honom lämplig kan nämnden ansöka om att annan person förordnas som vårdnadshavare, exempelvis din nuvarande man.
Domstolen måste alltid se till vad som är bäst för barnet.
Om din nuvarande man vill adoptera din son får ni ansöka om detta hos tingsrätten. (Detta brukar man få hjälp med på socialkontoret eller hos advokat.) Socialnämnden ska sedan göra en utredning, och om möjligt höra barnet om dess synpunkter. Om barnet fyllt 12 år måste han/ hon ge sitt samtycke till adoptionen. Även barnets biologiska pappa ska få lämna sina synpunkter. Rätten får bara tillåta adoption om det är till fördel för barnet. I praktiken betyder det att om barnet har en relation till sin biologiska pappa, och den kan komma att skadas av adoptionen, brukar man inte tillåta adoption.

Redaktionen

Ställ en fråga


Klicka här!