Hur blir det med föräldrapenningen?

Hur blir det med föräldrapenningen?

Fråga

Jag är en tjej på 24 år som är mammaledig med full föräldrapenning med mitt barn som är 7 månader. Nu har jag blivit uppsagd från min fasta tjänst på grund av arbetsbrist.
Jag och min sambo pratade tidigare om att skaffa ett barn till och nu undrar jag hur det blir med föräldrapenningen eftersom jag nu är arbetslös. Jag har rätt att stämpla.

Har vi råd?

Svar

Så här svarar Marja-Liisa Schmidtke, centrala kundtjänsten vid försäkringskassan, Stockholm:
Det finns ett speciellt skydd för föräldrapenning, så kallad föräldrapenninggrundande inkomst, FGI. Det innebär bland annat att om du blir gravid på nytt innan det första barnet fyllt 1 år och 9 månader, får du full föräldrapenning även för det nya barnet. Den beräknade tidpunkten för det nya barnets födelse ska ligga inom 2,5 år från det första barnets födelse.
Under tiden du är hemma med barn under 1 år behåller du din sjukpenninggrundande inkomst, så kallad SGI.
Det gör du även efter barnets 1-årsdag om du uppfyller vissa krav, till exempel att du tar ut föräldrapenning minst fem hela dagar i veckan enligt sjukpenningnivå eller lägstanivå.
Tar du inte ut någon föräldapenning ska du vara anmäld hos arbetsförmedlingen och beredd att ta erbjudet arbete i samma omfattning som innan barnet föddes, för att behålla din SGI.

Redaktionen

Ställ en fråga


Klicka här!