Det gör ont!

Små barns smärta tolkas olika, visar studie.

Även om barn av olika anledningar inte kan prata så ger de tydliga kroppsliga uttryck för smärta.

Detta har Janet Mattsson, kvalitets- och vårdutvecklare vid Sachsska barnsjukhuset i Stockholm, skrivit om i en avhandling.

I studien har hon intervjuat sjuksköterskor som arbetar med vård av intensivvårdskrävande barn mellan två och sex år.

Sjuksköterskor med kort tid i yrket är mer osäkra på sina tolkningar av barns smärtuttryck, visade det sig bland annat.

– Barn kommunicerar inte som vuxna. Därför måste sjukvården bli bättre på att uppmärksamma hur barn uttrycker smärta. Ett vanligt sätt att arbeta med barn idag är att utgå från sin egen erfaranhet. För att öka kunskapen om hur barn uttrycker smärta samt patientsäkerheten måste vi ha ett tydligt evidensbaserat sätt att arbeta, skriver Janet Mattsson i ett pressmeddelande.