Bör vi undvika viss mat?

Bör vi undvika viss mat?

Fråga

Min man har lätt allergi mot mandel och nötter (kan äta lite grann utan att det börjar klia i halsen) samt mot äpplen, gräs och pollen.
Bör vi helt undvika att ge barnen mandel och nötter, eller kan det vara bra för dem att vänja sig vid det tidigt?
Äldsta barnet är 2,5 år.

Annika

Svar

Det är riktigt att det finns en ärftlighetsfaktor i benägenheten att reagera allergiskt, däremot är det ovanligare att man exakt ärver en viss typ av allergi, till exempel mot nötter. Risken ökar om båda föräldrarna har allergi, särskilt vid svåra allergier.

Det har forskats mycket på om man kan minska risken genom att antingen utsätta barnen tidigt för allergiframkallande ämnen, eller tvärtom, genom att utesluta dessa ämnen under de första levnadsåren, och det har funnits delade meningar bland forskarna om detta.

Som svar på din fråga så tycker jag att du kan vänta med att ge barnen distinkta allergiframkallande ämnen som är lätta att undvara, typ nötter och mandel, upp till femårsåldern, jordnötter ännu längre.
Andra ämnen, exempelvis mjölk, som är svårare att undvika,  kan introduceras vid ettårsåldern när bröstmjölken börjar sina, under observans för eventuella reaktioner.

Mats Aili

Ställ en fråga


Klicka här!