Teorin om utvecklingssprång ännu inte helt etablerad

Mikael Heimann, professor i utvecklingspsykologi, hur ska man betrakta teorin om utvecklingssprången – är den ”bevisad”? Vet man att det är så här det fungerar?

– Det är fortfarande en udda teori. Den är inte helt etablerad och det är inte många som känner till den. Man kan säga att det delvis är välgrundade hypoteser men att det saknas mycket forskning. Men samtidigt finns det mer forskning om den här teorin än om mycket annat som man har trott på.

De olika utvecklingssprången kallas för sådant som Upplevelsevärlden, Relationsvärlden och Sekvensvärlden. Hur kommer det sig?

– Man ska ha klart för sig att det är van de Rijts och Plooijs teori. Namnen på perioderna är egentligen bara ett sätt att göra deras teori begriplig för oss andra.

Läs mer om utvecklingssprång här.