Världsklass för svensk neonatalvård

Barn som föds extremt mycket för tidigt – mellan vecka 22 och 27 – i Sverige har mycket bättre prognos än barn som föds så mycket för tidigt i länder som USA och Australien.

Magnetkameraundersökningar visar att upp mot hälften av de extremt för tidigt födda barnen i andra länder har måttliga till svåra förändringar i hjärnan. I Sverige är det knappt 20 procent av barnen som sådana förändringar.

Förklaringen är att den svenska vården på senare år har blivit betydligt mer skonsam och individinriktad, tror Mats Blennow, barnläkare i nyföddhetsvård vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och en av forskarna bakom en rapport som har publicerats i tidskriften Acta Paediatrica.

Det innebär bland annat att personalen låter barnen vara ifred på ett annat sätt än tidigare. Barnen får tillbringa mindre tid i respirator och utsätts för färre provtagningar samtidigt som miljön i kuvösen påminner mer om tiden i livmodern.

Källa: Svenska Dagbladets internetupplaga