Shaken baby syndrome

Shaken baby syndrome är, efter plötslig spädbarnsdöd, den vanligaste dödsorsaken bland barn som är upp till sex månader gamla.

Alla känner vi oss stressade när vårt barn skriker eller frestar på vårt tålamod på annat sätt. Men alla klarar inte att behålla besinningen utan skakar sitt barn så allvarligt att det ger bestående hjärnskador eller att barnet dör.

Shaken baby syndrome är efter plötslig spädbarnsdöd den vanligaste dödsorsaken bland barn som är upp till sex månader gamla.

Föräldrar från alla samhällsskikt och kulturer förekommer i statistiken. Antalet anmälda fall har ökat de senaste fem åren, men man tror inte att det har blivit vanligare att barn skakas, utan att vården har blivit bättre på att upptäcka att barn skakats.

Björn Tingberg, samordnare för Mio-gruppen som arbetar för att motverka misshandel av barn, berättar att man skrämmande nog ser en viss uppgång i antalet konstaterade shaken baby syndromefall vid stora sportevenemang.

Med det nya informationsmaterialet till föräldrar och vårdpersonal hoppas man kunna få ner antalet barn med shaken baby syndrome, genom att informera föräldrar och genom att lära vårdpersonal hur de blir mer uppmärksamma.

– Man har i en stat i USA arbetat med att få ut information om riskerna med att skaka sitt barn och kunnat mäta effekterna av det. Man fick ner antalet barn med shaken baby syndrome med hela 50 procent, berättar Björn Tingberg.

Kan ge hjärnskador

Det vanligaste är att barn som drabbas av shaken baby syndrome är under sex månader, men det kan handla om barn upp till ett år.

Shaken baby syndrome innebär att barnets huvud skakas på ett så kraftigt sätt att hjärnan skadas. Barnets huvud kan också ha dunkats mot ett hårt underlag, till exempel skötbordet, på ett sätt som gör att huvudet skadas.

– Det krävs inte så många skakningar, men kraftiga, säger Björn Tingberg.

Skadorna kan vara av olika omfattning, men är ofta allvarliga.

Ett litet barns huvud är stort i förhållande till kroppen och nackmusklerna är inte färdigutvecklade, vilket gör att barnet inte kan hålla emot om det skakas. Barnets hjärna är mjuk och om barnet skakas kraftigt slungas hjärnan mot det hårda skallbenet. De små blodkärl som går mellan hjärnan och hinnorna som finns runt hjärnan slits av och barnet får en hjärnblödning. Med hjälp av datortomografiröntgen går det att upptäcka hjärnblödningen.

Om barnet skakas kraftigt samtidigt som den vuxnes händer håller hårt om barnets bröstkorg trycks lungorna ihop och barnet kan inte andas. Både skakningarna och kvävningstillståndet gör att hjärnan svullnar.

Det finns en risk att hjärnvävnad dör när det uppstår syrebrist. Hjärnvävnaden återbildas sedan som vätska så man kan säga att hjärnan ”smälter”.

Efter skakningen kan barnet få kramper eller bli medvetslöst. Många söker inte vård med en gång, kanske på grund av skuldkänslor. Men man ska åka till sjukhus direkt.

I värsta fall kan våldsamma skakningar leda till att barnet dör. De barn som överlever riskerar att få svåra skador eftersom hjärnans förmåga minskar avsevärt när bara enstaka stråk av hjärnvävnad finns kvar. Barnen kan få motoriska handikapp, bli utvecklingsstörda, få krampsjukdomar som epilepsi, bli blinda eller få beteendestörningar.

Obs! Shaken baby syndrome uppstår inte när barnet gungar mjukt i babysittern eller då man exempelvis leker lekar som ”rida, rida ranka” med barnet.

Källa: Björn Tingberg, Vårdguiden


Om du känner att du inte orkar

Hur märker man om man själv eller någon annan är på bristningsgränsen som förälder?
– Några tecken på att föräldern är utmattad är stor trötthet, upprepad frustration eller irritation, en oförmåga att kontrollera sina känslor eller styra sina impulser. Kanske reagerar han eller hon med ilska om barnet är krävande vid nattning, matning etcetera. Föräldern kan också verka sluten, säger Björn Tingberg.

Om du känner att du själv har svårt att hantera din situation: prata med en vän, släkting eller någon annan du känner förtroende för. Be om hjälp och avlastning.

Att ta kontakt med en bvc-sköterska är också ett bra sätt.

– Berätta hur du känner! Du kan vara säker på att du inte är ensam om att ta upp känslor av trötthet och vanmakt, säger Björn Tingberg. Du kan få hjälp med att förstå varför barnet beter sig som det gör och tillsammans kan ni lägga upp en strategi för hur du kan tänka och vad du kan göra. Det finns också psykologer på bvc som du kan vända dig till.

Symtom på shaken baby syndrome

Barnet kan ha kramper, svårt att andas, vara vid sänkt medvetande eller medvetslöst. Det kan också vara slött, kräkas och ha svårt att suga eller svälja.
Ögonundersökning och hjärnröntgen är de enda möjligheter läkarna har att visa att barnet blivit skakat.

Källa: Björn Tingberg, Vårdguiden

Läs mer:

Artikeln publicerades 2006.