Så utvecklas språket från joller till ord

Pa-pa-pa och ma-ma-ma är konsonant- och vokalljud som halvårsbebisar gärna jollrar på. Sedan följer fler ljud - och till slut ord.

Ett nyfött barn kan lära sig vilket språk som helst, vilket det blir beror på det språk som talas i familjen. Barnet präglas tidigt av den rytm och det språkljud som föräldrar och syskon använder.

Men att kommunicera är inte bara att tala. Vi uttrycker oss även med gester och miner samt skiftningar i humör och temperament.

Din bebis kan redan från allra första början med stor kraft tala om: ”Nu är jag hungrig”, ”Nu vill jag bli buren”, ”Nu har jag ont” och ”Kan ni ta och byta blöjan, tack?”. Som förälder får man lära sig att tolka vad barnet vill med sitt skrik och sin gråt.

4–5 veckor

Spädbarnet utökar snabbt sin repertoar med joller.

– De flesta små barn jollrar på vokalerna i, a och o som finns i alla språk, berättar Carmela Miniscalco, logoped vid Drottning Silvias barnsjukhus. Det här vokaljollret kommer tidigt, vid 4–5 veckors ålder.

6 månader

När barnet är ett halvår ungefär kan din bvc-sköterska fråga om barnet har så kallat stavelse­joller, det vill säga jollrar på en konsonant och en vokal, som to-to-to, pa-pa-pa eller ma-ma-ma – vilket man som förälder förstås omedelbart (över)tolkar som de magiska orden ”mamma” eller ”pappa”.

Att övertolka är bra, enligt Carmela Miniscalco, för då lyfter vi barnet vidare till nästa språkliga nivå eller utvecklingssteg. Bekräfta det barnet sagt genom att upprepa och betona det ord du just hört: ”Ja, titta, där är ju pappa!” Barnet kopplar då ordet till en innebörd. Att pappa dessutom ser så glad ut förhöjer effekten.

När barnet ljudar på stavelser klarar det att öppna och stänga munnen. Samtidigt lär sig barnet att gripa och greppa. Den motoriska utvecklingen löper med andra ord parallellt.

10 månader

Vid 10 månaders ålder förhör sig din bvc-sköterska lite om barnets ordförståelse. Du kan själv testa genom att hålla fram två för barnet bekanta föremål, till exempel en docka och en nalle, och sedan fråga: ”Var är nallen?” och sedan kan du se om barnet tittar just på nallen som du håller i.

– Prata om sådant som syns och som är intressant för barnet. Det kan vara precis vad som helst som fångar din bebis intresse, tipsar Carmela Miniscalco.

10–18 månader

Kring 10–18 månader ska barnet reagera på sitt namn och vara intresserat av språklig kontakt. Många barn härmar saker som katten, kossan och bilen.

18 månader

Vid 18 månaders ålder ska barnet även kunna använda de åtta till tio ord det har i sitt ordförråd till att försöka uttrycka sig på väldigt enkel nivå, som att peka på en hund och säga ”vovve”.

– När ett barn talar tio ord förstår han eller hon minst hundra, säger Carmela Miniscalco. Förståelsen är alltid större än vad man själv kan uttrycka – det följer med oss hela livet och gäller även vuxna.

Det är med andra ord skillnad på de ord vi aktivt använder och vad vi förstår.

Artikeln publicerades 2011.