Psykisk ohälsa bland små barn

Mer än en tredjedel av spädbarnen i Sverige har inte lyckats knyta an till sina vårdare på ett tryggt sätt, enligt Barnombudsmannens årsrapport.

Årets rapport från Barnombudsmannen fokuserar på de små barnen mellan 0 och 5 år, bland annat genom att låta landets alla barnhälsovårdsöverläkare och samordnande barnsjuksköterskor svara på frågor.

Svaren tyder på att allt fler föräldrar söker hjälp för att de har svårt att relatera till sina barn.

Den psykosociala ohälsan klassas som den största hälsorisken för barnen.

– Man kan känna sig orolig över ökningen av den psykiska ohälsan. Vi måste kunna möta detta med anknytningen med snabbare insatser under tidiga år för att minska lidandet, säger Barnombudsmannen Lena Nyberg till Svenska Dagbladet.

Källa: Svenska Dagbladets nätupplaga

Läs mer och ladda ner rapporten från Barnombudsmannens hemsida