Nya rön om plötslig spädbarnsdöd

Brist på signalsubstans kan göra att barnet slutar andas i sömnen.

Barn som har dött i plötslig spädbarnsdöd har avvikelser i hjärnstammen; den del av hjärnan som reglerar vitala funktioner som andning, blodtryck, hjärtrytm, kroppstemperatur och vakenhet, visar ny forskning.

Barn som avlidit av plötslig spädbarnsdöd har ofta en nedsatt förmåga att ta emot och förmedla signalsubstansen serotonin, visade det sig när forskarna jämförde hjärnorna från 31 barn som har avlidit i plötslig spädbarnsdöd med hjärnor hos barn som har avlidit av andra orsaker.

Forskarnas teori är att barnen fötts med denna sårbarhet som gör dem extra känsliga för riskfaktorer som att ligga på mage, vara för påbyltade eller att mamman röker under graviditeten.
Forskningsresultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften JAMA, Journal of the American Association.

Källa: Göteborgspostens internetupplaga