Plötslig spädbarnsdöd ökar igen

Antalet fall av plötslig spädbarnsdöd i Sverige har fördubblats sedan 2007. Största riskfaktorn är att barnet sover på mage, säger Miriam Katz-Salamon, docent på Karolinska universitetssjukhuset.

Förra året dog 27 barn i plötslig spädbarnsdöd, jämfört med 13 barn 2007. Då var nivån som lägst efter en dramatisk minskning från 137 barn 1990, rapporterar Ekot i SR.

Miriam Katz-Salamon, docent på Karolinska sjukhuset, säger till Vi Föräldrar att det nu behövs en ny informationskampanj:

– Största riskfaktorn är att barnet sover på mage. Men de senaste åren har man ruckat på andra regler. ”Ha barnet hos dig i sängen”, säger man till exempel till föräldrar som vill det. Men jag anser att bebisen sover bäst i egen säng, eftersom det ska vara svalt där bebisen sover. Därför ska den inte heller byltas på för mycket i vagnen. Risken för andningsuppehåll är större när barnet är för varmt.

– Vi vet dessutom att rökning och snusning ökar bland unga kvinnor, och det är en riskfaktor.

Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt men inträffar när barnet är mellan 1 och 4 månader. Dödsfallet kommer plötsligt och oväntat, och så gott som alltid när barnet sover.

Trots många års forskning vet man fortfarande inte vad som är den direkta orsaken, men genom information till nyblivna föräldrar om riskfaktorerna har antalet fall minskat dramatiskt.

– Men nu är det på uppåtgående, därför behöver vi informera igen, säger Miriam Katz-Salamon.