Oklart kön vid födseln

Oklart kön vid födseln – omkring 15–25 barn per år har det i Sverige. Anna Nordenström, överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, förklarar.

Oklart kön vid födseln – vad innebär det?

– När man inte helt säkert kan säga vilket kön barnet har när det föds, säger Anna Nordenström, överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm som arbetar med barn som föds med oklart kön.

Ser man direkt att barnet har oklart kön?

– Oftast. Ibland märks det inte att något är annorlunda förrän det görs en mer ­noggrann läkarundersökning, oftast inom ett dygn. Det händer också att det visar sig senare att det är något ovanligt med könsutvecklingen, som att en flicka inte har en livmoder eller utvecklas som en vanlig flicka utvändigt men inte på insidan.

Vad kan det bero på att barnet har oklart kön vid födseln?

– Antingen är det kromosomer som har påverkat på något vis. Eller så är det ­hormonproduktionen. Eller så har kroppen svårt att känna av hormonerna.

Hur många barn föds med oklart kön i Sverige?

– Mellan 15 och 25 per år, kan man säga.

Vad händer när ett barn har oklart kön vid födseln?

– Läkaren berättar för föräldrarna att man inte vet barnets kön och att man ska ta reda på det. Något av de fyra specialistteam som finns i landet kontaktas och en ­utredning sätts igång.

Vad avgör vilket kön ett barn får när det föds med oklart kön?

– Det är ett pussel som teamet lägger. Vi mäter bland annat hormonnivåer, tittar på kromosomer och gör ultraljudsundersökningar. Ibland gör vi magnetkameraundersökningar och titthålskirurgi, och ibland undersöker vi mutationer i olika gener.

Hur lång tid tar det att få veta barnets kön när det föds med oklart kön?

– Ibland sker det direkt när vi träffar barnet. Men det kan också ta ganska lång tid, upp till ett par veckor. Det är en psykologiskt svår situation för föräldrarna.

Går det alltid att få veta vilket kön barnet har?

– Ja. Men man kan vara olika säker på om det kommer att bli bra, det vill säga om ­barnet när det växer upp kommer att känna sig som det kön det får.

Av det skälet förespråkas ibland ett ”tredje kön”. Vad tänker du om det?

– Att det nog skulle vara bra för en del vuxna som känner sig som lite mittemellan eller varken eller. Men jag tror inte att det vore bra för barn. Det skulle bli ett för stort fokus på barnets kön då. Det är bättre om flickor och pojkar tillåts vara på många olika sätt.

Artikeln publicerades i oktober 2016.