RS-virus – värst för små bebisar

RS-virus kan vara farligt för bebisar. Ofta blir det inte värre än en vanlig förkylning, men några procent av de yngsta barnen kan få svåra symptom av RS-infektioner och behöva sjukhusvård.

RS är ett virus som alla smittas av någon gång under livet. De flesta infekteras innan de fyller 3–4 år, säger Christian Sundberg, specialist inom barnmedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Eftersom RS är ett virus kan det till skillnad från bakterieinfektioner inte behandlas med antibiotika.

– Men kroppens immunsystem förmår många gånger att ta hand om virus och ofta ter sig RS som en vanlig förkylning, säger Christian Sundberg.

Läs också: RS-virus – så minskar du risken

RS kan orsaka segt slem

Vad som kan orsaka problem vid en RS-infektion är att det bildas ett segt spindeltrådsaktigt, kletigt slem som försvårar barnets andning.

– Barnet kan hosta eller kräkas upp slemmet och i annat fall kan det komma ut genom tarmen i avföringen. Då kan barnet även få lite ont i magen.

Typiskt för RS är att det kan ge svåra bekymmer hos i övrigt helt friska barn. De som blir svårast sjuka är ofta under 6 månader.

– Några få procent får inflammation i de små luftvägarna. Ett litet barn har tunna luftvägar och när de sväller kan barnet få ett tillstånd som liknar astma. Det får ner luft, men har svårt att få ut den.

Men även om RS kan ge svåra symtom tycker inte Christian Sundberg att föräldrar bör oroa sig för smittan i sig.

– Ta det med ro, alla barn kommer att bli smittade förr eller senare. Det är bara en liten procent som blir så pass sjuka att de behöver sjukhusvård. Det är näst intill omöjligt att undvika smitta.

Läs också: Ossian blev sjuk av RS-virus

RS-smittan i topp efter jul

Har man däremot en bebis som är under 6 månader kan det vara bra att tänka lite extra på handhygienen.

– Det kan vara rimligt att tvätta händerna, använda handsprit och undvika alltför täta folksamlingar, men man måste själv bestämma var man vill lägga ribban. Har man förkylda dagisbarn hemma kan man försöka hålla isär dem och bebisen, men det är väldigt svårt i praktiken med barn i 2–4-årsåldern. Och syskonen måste ju få träffa det nya tillskottet i familjen.

Från att man har blivit smittad tar det tre till fem dagar innan symtomen bryter ut. Därefter tar det ytterligare tre till fem dagar innan de typiska RS-symtomen visar sig, med slem och svår hosta.

Det finns ingen anledning att hålla barn med RS-symtom hemma från förskolan för att undvika att smitta andra (ifall man bedömer att barnet i övrigt är tillräckligt pigg för att delta i verksamheten). Smittan överförs redan innan symtomen bryter ut.

RS-viruset förekommer året runt, men utbrotten brukar öka runt oktober och nå en topp mellan januari och mars. Vartannat år, vanligtvis jämna år, brukar utbrotten vara särskilt starka.

Finns det risk för bestående komplikationer för barn som har varit allvarligt sjuka?

– Nej, men de kan få en överreaktion i luftvägarna en tid. När de blir förkylda igen kan luftvägarna reagera som vid astma och ibland måste man behandla det, men det är inte farligt. Känsligheten kan finnas kvar ett halvår till ett år och för vissa två–tre år efter RS-infektionen.

Har man barn som tillhör riskgrupper, som för tidigt födda barn och barn med hjärt- och lungsjukdomar kan det vara bra att vara extra försiktig. I vissa fall kan dessa barn få förebyggande behandling.

Vätska viktigt

Förutom problem med segt slem och andning så kan det vid en RS-infektion vara svårt för barnet att få i sig vätska och näring.

– Eftersom det bildas mycket slem vid RS är det extra viktigt med vätska för att slemmet ska hållas så tunt som möjligt. Ligger vätskenivåerna i underkant blir slemmet segare och svårare att hosta upp. Om det är svårt att få i barnet vätska och näring ska man satsa på vätskan och backa vad gäller fast föda. Barnet klarar sig längre utan kalorier. Ångbad kan underlätta andningen och frisk luft kan lindra hostan, tipsar Christian Sundberg.

Det finns ingen bra behandling av RS, men det går att lindra symtomen.

– En anledning till att barn läggs in på sjukhus är att de inte får i sig tillräckligt med vätska och näring. De kan då få vätska via sond eller direkt via blodet. Ofta är barnen utmattade av att jobba hårt med andningen. De kan få inhalera koksalt, som gör att slemmet blir lättare att hosta upp, säger Christian Sundberg.

– Ibland ger man läkemedel som vidgar luftvägarna. De brukar inte ge bra effekt, men de ges för att utnyttja eventuell effekt. Samma sak med kortison, som också gör tveksam nytta. Syrgas eller en CPAP-apparat som också underlättar andningen, fungerar. Det händer att barn får hjälp av respirator, men det är oerhört ovanligt. Men även om det ibland blir några jobbiga dagar på sjukhus är RS-infektioner väldigt sällan livshotande.

Läs också: RS-virus – så minskar du risken