När barnet är sent med språket

Som förälder kan man oroa sig om barnet verkar sent med språket, eller om talet låter konstigt eller omoget.

Så här utvecklas barns språk

  • Nyfödd: Skrik, gråt, miner, gester
  • 4–5 veckor: Vokaljoller
  • 6 månader: Stavelsejoller
  • 12 månader: Första ordet
  • 18 månader: 8–10 ord
  • 2,5 år: Barnet kan omkring 25 ord och vanligen tvåordssatser
  • 3 år: Barnet kan cirka 1 000 ord
  • 4 år: Fokus på språkljud
  • 5 år: Språklig medvetenhet
  • 6 år: Ljudutvecklingen är färdig

Läs mer om varje steg här.

Språkutvecklingen måste bedömas i förhållande till barnets övriga utveckling, säger logoped Carmela Miniscalco .

– En del barn är tidigare än andra. Precis som vi ärver ögonfärg och hårfärg ärver vi även andra för­utsättningar. Det är därför syskon kan vara så olika. Ena barnet kan vara tidig med språket, medan det andra dröjer lite längre.

Fler pojkar än flickor har någon språksvårighet. Det går två tre pojkar per flicka ungefär.

Ju tidigare man kan hjälpa dessa barn, desto bättre går det att förhindra att barnet får andra svårigheter på grund av språket. Det kan till exempel vara att inte kunna göra sig förstådd bland kompisar och blir utanför i leken. Därför ska föräldrars oro tas på allvar, menar Carmela Miniscalco, som forskat på barn som har språksvårigheter vid 2,5 års ålder.

– Med tidig hjälp kan vi påverka barnet i positiv rikting och ge föräldrarna råd och riktlinjer, säger hon.
Om barnet har problem med tal och språk, kan det bero på en medfödd biologisk begränsning, ofta finns det någon i familjen som haft en språkstörning. Eller så är hemmiljön inte tillräckligt stimulerande.

Ytterligare en orsak till problem med språket kan ha med hörseln att göra (till exempel kan ett barn som haft upprepade öroninflammationer höra sämre).

– Det verkar som att barnet behöver höra sig själv för att språket ska fortsätta utvecklas, förklarar Carmela Miniscalco. Barn som inte börjar jollra eller som slutar jollra kring 6 månaders ålder kan ha problem med hörseln.

Se hur ljuden formas

Även synintrycket har betydelse.

– Blinda barn jollrar inte på bokstäverna b och p, som ju formas med läpparna. För att kunna lära sig dessa ljud behöver man se någon forma dem.

Ett litet antal barn verkar inte intresserade av att kommunicera med andra. De kan vara mimikfattiga eller ge dålig ögonkontakt. Är barnets språkstörning grav drabbas flera av språkets områden. Barnet kan ha problem med såväl förståelse som ”språkproduktion”. Svårigheterna kan ibland kan hänga ihop med någon annan störning.

Vart tionde barn kommer någon gång i kontakt med en logoped. Ungefär hälften av dem kan behöva mer långtgående behandling. En logoped arbetar inte enbart med talet, utan även med hur barnet kommunicerar och använder språket.

Ett tips om barnet inte kommit igång med talet än är att göra en egen pekbok med bilder på sådant som är viktigt för barnet. Den kan innehålla bilder från hemmiljön, på syskon, föräldrar, förskolan, husdjuret och annat. Leksaker som barnet gillar kan man klippa ut ur en leksakskatalog.

–  Använd sedan pekboken tillsammans med barnet för att peka, titta och prata, säger Carmela Miniscalco.

Pekboken kan man, om man vill, börja med redan när barnet är kring året och de första orden är på väg.

Läs också: