Min baby sover på mage


Min baby sover på mage

Fråga

Min son är 5 månader och har enbart sovit på mage sedan han kunnat vända sig från rygg till mage (två månader).

Det har inte hjälpt att flytta honom till rygg när han somnat, han vänder sig direkt igen.

Nu läser man överallt att barn absolut bara ska ligga på rygg. Vad ska jag göra?

Rätt sovsätt

Svar

Orsaken till att barn upp till 5–6 månaders ålder rekommenderas att sova på rygg är att det har visat sig att frekvensen av så kallad plötslig spädbarnsdöd minskar då.

Det är dock inte fråga om antingen eller, och rent statistiskt är fortfarande risken liten, även om barnet ligger på magen. Inte minst nu när han är dryga 5 månader gammal.

Jag har träffat flera barn som absolut verkar vilja ligga på mage och då får man acceptera detta.

Mats Aili