Mänskliga rörelser viktigast för bebisar

Bebisar fascineras av sådant som rör sig och låter, sådant som man kan uppfatta med flera sinnen samtidigt. Det beror förmodligen på att det är viktigt för barn att kunna lägga samman olika sinnesintryck till en enhetlig bild av omvärlden, tror forskare.

Men allra mest fascineras bebisar av rörelser från människor, eller rörelser som signalerar liv, har forskare från Spädbarnslabbet vid Uppsala universitet visat. Detta antas främja barnets anknytning till föräldrarna – att uppmärksamma mänskliga rörelser kan vara viktigt för barnets möjligheter att orientera sig mot föräldrarna.

Upptäckten gjordes när man lät 5 månader gamla bebisar ”välja” mellan två filmer – en där en ”mänsklig/biologisk” punktfigur rörde sig i otakt till ett inspelat ljud och en där en ”icke biologisk” punktfigur rörde sig i takt till inspelat ljud. Barnen tittade hellre på den biologiska punktfiguren än på den som inte uppfattades som biologisk.

Resultaten, som har publicerats i tidskriften Neropsychologia, kan också få betydelse i forskning kring barn och autism, eftersom andra forskare har sett att 2-åringar med autism väljer att titta på audiovisuell synkroni (som den ”icke biologiska” punktfigur som rörde sig i takt till inspelat ljud).

Här finns exempel på film som barnen fick titta på! (Youtube)

Läs mer: Forskning: Allt det här kan din nyfödda bebis