Samband mellan infektion och andningsuppehåll

I samband med en infektion aktiveras ett enzym i den så kallade blodhjärnbarriären, har forskare vid Karolinska institutet upptäckt – och det leder i sin tur till en frisättning av en signalsubstans nära hjärnstammens andningscentrum.

– Det är möjligt att resultaten också kan förklara varför en lindrig infektion kan utlösa plötslig spädbarnsdöd. Genom att förstå hur infektion kan påverka andningen kan vi införa nya och bättre metoder för övervakning, diagnostik och behandling av för tidigt födda barn, säger Eric Herlenius som har lett studien.

Studien, som baserar sig på forskning på möss och en mindre klinisk undersökning på nyfödda barn, har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS.