Bebisar som lämnas gråtande blir gnälligare

Barn som inte får tröst skriker mer.

Tröst kan minska barns skrik och gråt under deras första veckor – däremot ger det ingen ytterligare vinst att ha mer eller mindre ständig närkontakt med sitt spädbarn. Den slutsatsen dras i en dansk-engelsk studie där man har ställt frågan hur skrikande spädbarn ska behandlas.

Svaren på frågan brukar variera, och avgörs inte bara av vem man frågar utan också av var frågan ställs. Föräldrar i Norden anser till exempel ofta att det är viktigt med mycket tröst, fysisk kontakt och långvarig amning, medan föräldrar i Storbritannien oftare anser att det är bra att låta barn skrika, att inte hålla dem fullt så mycket och att inte amma lika länge.

I studien har engelska och danska föräldrar fört dagbok för att dokumentera barnens skrik och beteenden.Resultatet visar att de engelska barnen skrek 50 procent mer per dygn när de var två och fem veckor gamla. Skillnaden höll i sig även vid tolv veckors ålder.

Mellan de danska barnen och en tredje grupp barn vars föräldrar tillämpande en ännu mer utpräglad närkontaktsprincip där föräldrarna samsover med sina barn och bär dem väldigt mycket syntes dock ingen skillnad, förutom att ”närkontaktsbarnen” skrek mer på nätterna vid tolv veckors ålder.

Källa: Dagens Medicins internetupplaga