För lång bilresa med spädbarn?


För lång bilresa med spädbarn?

Fråga

Vi har en cirka 70 mil resa framför oss. Vi undrar nu om vi ska köra själva eller åka tåg och buss. Eftersom det är flera byten och vi har mycket packning känns det krångligt med tåg och buss. Men kan verkligen vår son, som då är 6 månader, sitta så länge i bilbarnstolen utan att skada ryggen?

Orkar han?

Svar från barnläkaren Mats Aili:

Jag kan inte se några problem för er son att färdas i bilstol som ni har planerat. Självklart är det bra att pausa, kanske 15–20 minuter varannan timme.

Skulle ert barn bli trött i ryggen tror jag att han kommer att signalera att han inte är tillfreds. Kan man luta bilstolen litet extra, utan att äventyra trafiksäkerheten, är det också bra.