Plötslig spädbarnsdöd fortsätter minska

Att föräldrar har slutat lägga barnen på sidan antas vara orsaken. 

Antalet fall av plötslig spädbarnsdöd fortsätter att minska, och det beror inte bara på att föräldrar har slutat låta barnen sova på mage utan också på att de i allt högre utsträckning har slutat att lägga barnen på sidan, tror forskarna.

En studie bland knappt 300 nyblivna mammor i Nya Zeeland visade att 72,3 procent lade sina barn på rygg den första natten, att 14 procent lade barnen på sidan, att 12,2 procent lade dem på sidan och ryggen och att 1,4 procent lade dem på magen.

Källa: Svenska Dagbladets nätupplaga