Blöja eller inte – kulturen avgör

I Sverige har barn blöja länge – i andra länder används inga blöjor alls. Det beror på förväntningarna i den kultur man lever i. Och på vad föräldrarna vill.

I en del länder är det vanligt att barn slutar med blöjor mycket tidigt – eller inte använder blöjor alls.

Professor Anna-Lena Hellström har studerat barn och föräldrar i Vietnam. Där använder barnen inte blöjor. ­Istället pågår ständigt en kommunikation mellan föräldrar och barn.

Föräldrarna är nära sina barn hela tiden. De bär barnet och de sover med barnet. På så sätt lär de sig känna igen barnets signaler om att det behöver kissa. Med ungefär en och en halv timmes mellanrum håller de barnet över en skål eller utomhus och gör ett sssss-ljud samtidigt som de visslar. Samma ljud gör de om de ser ett barn kissa. På så vis uppstår en betingning – barnet kopplar samman ljudet med att kissa.

Anna-Lena Hellström uroterapeut och expert på potträning.

Anna-Lena Hellström, uroterapeut.

Metoden fungerar, säger Anna-Lena Hellström:

– En del av de barn vi har följt var torra redan vid 3 månaders ålder. Vid 9 månader var alla torra. Det kunde säkert hända en olycka ibland, men inte ofta.

Babypottning eller EC (Elimination Communication)

Metoden förekommer i Sverige också och kallas då ofta EC (Elimination Communication) eller babypottning.

– Förutsättningarna finns hos barnet från allra första början, men eftersom spädbarn inte har något verbalt språk och inte heller kan gå klarar de inte detta själva. De måste få föräldern att hjälpa till, säger Anna-Lena Hellström.

Även om möjligheten finns betyder inte det att alla ska göra så här, poängterar hon.

– Det krävs mycket engagemang av föräldrarna. Det beror också på hur intresserade barn och föräldrar är, både av att kommunicera och av att göra något ihop – och jag tror också att barnets personlighet påverkar.

Läs också:

Artikeln publicerades i maj 2016.