Bebisar vill också leka med andra

Kanske har du hört att barn under 1 år inte har något behov eller utbyte av kamrater? Glöm det. En ny studie visar att spädbarn visst vill ha kul med jämnåriga.

Nya studien Spädbarn vill ha kul med jämnåriga bygger på iakttagelser i en gruppterapeutisk verksamhet. Författare är Anna Malmquist Saracino, socionom, leg. psykoterapeut och gruppanalytiker, som arbetar vid späd- och småbarnsteamet inom BUP mellanvården Sydost inom Stockholms läns landsting. Hon har studerat hur spädbarn kommunicerar, lär sig av varandra, inspireras och visar empati. Studien visar att:

  • Spädbarn kan och vill lära sig ihop med jämnåriga.
  • Deras samvaro är en ”förspråklig” kommunikation.
  • Barnen utvecklar varandra med intensiv närvaro, nyfikenhet och glädje över att träffa jämnåriga små kompisar.
  • Men det gäller att som vuxen vara vaksam på de signaler som barnen använder sig av när de samspelar och umgås.

Stötta ditt barn socialt – 3 tips!

  1. Iaktta barnet när det är tillsammans med andra. Vilka signaler har just ditt barn för att visa intresse för umgänge och för andra barn? Och vilka signaler visar barnet när det har tröttnat på umgänge för den här gången eller är missnöjd med något.
  2. Benämn det du ser för barnet, att ”Aha, är du nyfiken på Elin, ska vi hälsa på henne lite närmare eller nöja oss med att umgås på avstånd?”. Genom att sätta ord på olika situationer och skeenden för barnet stimuleras dess nyfikenhet och lust att leka.
  3.  Hjälp barnet, som håller på att lära sig att leka, att reflektera över händelser och känslor. Kanske försöker barnet ta en leksak av en kompis. Säg då att ”jag ser att du är intresserad av den där dockan, men Gustav hade den först, och han blir rädd och ledsen när du försöker slita den ur hans hand. Kom så försöker vi hitta en annan docka till dig”. Det är lätt att bara ”bända loss” barnet, och säga att ”ajabaja, så där får man inte göra”, och inte förklara varför.

Källa: Anna Malmquist Saracino