Hur kan barn äta tvål?

Hur kan barn äta tvål?

Fråga

Hur kommer det sig att barn ibland inte reagerar som vi vuxna på ”dåliga” och ”farliga” smaker? Barn kan ju stoppa tvål, sand och maskindiskmedel i munnen.

Har de inte hunnit utveckla sitt smaksinne än?

Fundersam

Svar från Sara Ask, barndietist:

Jodå, smaksinnet är väl utvecklat redan från födseln. Vi människor är till exempel födda med en skeptisicm mot beska smaker, just för att beskhet kan vara en signal som varnar för farliga saker.

Med största sannolikhet smakar allt det här farliga, som exempelvis maskindiskmedel, beskt, men i de fall då barn ändå får i sig det, har det nog gått så fort att barnet inte hunnit känna någon smak. Kanske har maskindiskmedlet verkat så spännande att barnet inte hunnit känna efter.
Smakar det däremot inte beskt har barnet förmodligen inte hunnit lära sig vad som är ”gott” respektive ”äckligt”.

Vad som är gott och inte gott skiljer sig som bekant mellan olika kulturer och är en inlärningsprocess.

Dessutom är munnen barnens hjälpmedel när de ska upptäcka världen.

Artikeln publicerades i augusti 2007.