Är det viktigt att vaccinera sitt barn?

Är det viktigt att vaccinera sitt barn?

Fråga

Jag undrar hur viktigt det egentligen är för mitt barn att bli vaccinerat. Anledningen till att jag frågar, är att jag har funderingar på att inte låta vaccinera henne med tanke på risken för biverkningar.

”Jenny”

Svar

Det är viktigt att diskutera den här frågan hela tiden. Det gör många föräldrar också, även om det inte alls är lika många som för fem-tio år sedan, då det fanns en oro för att framförallt vaccinationen mot mässling kunde ge oönskade sidoeffekter.

I dag har trenden istället vänt och man efterfrågar fler vacciner än de som det svenska vaccinationsprogrammet erbjuder gratis till alla barn.

Men allteftersom tiden går och man får mer och mer data och vaccinerna blir bättre och bättre kan man med allt större säkerhet säga dels att vaccinerna gör mycket stor nytta, dels att biverkningarna (mestadels viss ömhet på vaccinationsstället och ibland viss temperaturstegring under någon dag) väger lätt jämfört med risken för sjukdom och sjukdomsspridning i samhället.

Det absoluta flertalet forskare och läkare håller idag med till exempel Socialstyrelsen om att rekommendera föräldrar att ge sina barn vacciner enligt programmet.

Samtidigt är det naturligtvis väldigt viktigt att det hela tiden pågår en aktiv utvärdering av alla effekter och eventuella bieffekter hos vaccinerna, och det sker ju regelbundet också.

Mats Aili, barnläkare