Svenska barn sparar bra

Svenska barn har ett sparkapital på i genomsnitt 30 800 kronor.

Svenska barn har ett sparkapital på i genomsnitt 30 800 kronor.

Två av tre familjer sparar regelbundet till sina barn, visar Skandiabankens barnbarometer.
I genomsnitt har svenska barn ett sparkapital på 30 800 kronor.
I flerbarnsfamiljer har första barnet mest – i genomsnitt 33 900 kronor, vilket är 1 800 kronor mer än barnet i en enbarnsfamilj. Andra barnet i en flerbarnsfamilj har i genomsnitt 26 700 kronor, medan tredje och fjärde barnet i genomsnitt har 16 000 respektive 9 900 kronor.
Drygt 1 000 familjer med barn under 18 år har intervjuats i undersökningen, som har gjorts av Temo.