Varför växer inte hans huvud?

Varför växer inte hans huvud?

Fråga

Jag har en son på 5 månader, vars huvudomfång inte har ökat sedan han var 2 månader. På bvc säger de bara att vi får se vad läkaren säger på 6-månadskontrollen. Oftast mäter de huvudet flera gånger när vi är där, och det känns som om det är något som de inte vill prata om.

Nu undrar jag varför hans huvud inte växer? Vad kan vara för fel? Hur ska man följa upp detta?

Orolig mamma

Svar

Det är bra att man är observant på detta på bvc. Är det som du säger, att huvudomfånget inte ökat sedan 2 månaders ålder, så tycker jag också att man bör utreda vidare, i första hand genom en remiss till barnklinik, eventuellt en barnneurolog. Man gör då bland annat datorröntgen, eller magnetkameraundersökning, av huvudet.

Det kan finnas flera orsaker till att huvudomfånget inte ökar, ibland kan till exempel skallbenen vara sammanväxta så att huvudet inte kan utvidgas och växa i samma takt som normalt, och detta måste ju undersökas och vid behov rättas till med en operation.

Svårigheten när man arbetar på bvc är att man ofta måste ”vänta och observera”, och att det inte genast går att säga om något är fel.

Ofta rättar saker till sig, och det kan också vara svårt att veta hur snabbt man ska ”slå larm”. Detta upplevs självklart som väldigt oroligt när man är förälder.

Mats Aili, barnläkare