Att stamma – är det normalt under en period? Kan det försvinna eller ska vi söka hjälp? Experten svarar på frågor om stamning.

Varför börjar min son att stamma han plötsligt?

Jag har en son på 2 år och 10 månader som har börjat stamma. Han stammar vanligtvis på det första ordet när han ska börja en mening. Detta har nu hållit på i cirka en månad.

Vad ska vi göra, är detta normalt en period? Kan det försvinna eller ska vi söka hjälp?

Tacksam för svar!

Svar: Barnupphakningar är vanligt – ge honom tid

Normala barnupphakningar förekommer hos många förskolebarn. Man kan enkelt säga att det beror på att barnet nu lärt sig så mycket om omvärlden att det kan sätta ord på händelser och upplevelser, dock är kontrollen över muskler och nerver i talapparaten inte fullt utvecklad. Att tala kräver ytterst avancerad finmotorik, därför blir det ibland upphakningar som inte brukar bekymra barnet nämnvärt.

Stamning har andra orsaker och finns hos cirka 1 procent av den vuxna befolkningen. Det är ofta svårt att skilja mellan normala barnupphakningar och stamning.

Generellt kan man dock säga att vid stamning är barnet oftast bekymrat över sitt tal och kämpar för att få det att lossna, men det kan se väldigt olika ut.
Oavsett om ditt barn stammar eller gör normala barnupphakningar är det av yttersta vikt att ni bemöter honom med lugn och ger honom den tid han behöver för att bli klar med det han vill säga.
Ha god ögonkontakt medan han talar och fyll inte i för att hjälpa honom. När han är klar upprepar ni vad han har sagt, så kallad spegling, för att bekräfta att han är okej att prata med och att ni har förstått vad han sa.
Har det inte gått över när han är 4 år eller om han visar oro eller kamp när han ska tala, tycker jag att ni ska ringa närmsta logopedmottagning för ytterligare information och hjälp.

Kerstin Thuresson, logoped