Affektkramp – vår son skriker tills han svimmar


Vår son skriker tills han svimmar

Fråga

Vi har en son på 1,5 år som vid ett flertal tillfällen, när han har ramlat och slagit sig eller blivit arg, har skrikit tills han blivit stel som en pinne och till slut svimmat av.

Vi tycker att det är väldigt obehagligt och skulle vilja veta mer om affektkramp.

Vad ska man göra när detta händer?

Vi har blåst där han gjort sig illa, men det hjälper inte. Hur vanligt är det att barn har affektkramper?

Oroliga föräldrar

Svar

På din beskrivning låter det som att det rör sig om affektkramp eller affektanfall, och det är bra eftersom detta anses vara ofarligt.

När föräldrar söker för detta på barnmottagningen brukar man framför allt försöka få en noggrann beskrivning av anfallet, därefter undersöks barnet, inte minst ur neurologisk och utvecklingsmässig synpunkt, och eventuellt hur hjärna och hjärta arbetar. Ibland tar man även blodprover samt gör röntgen- eller magnetundersökning av hjärnan. Men i många fall, när sjukdomshistorien är väldigt typisk, behövs egentligen inga ytterligare undersökningar.

Affektanfall är vanliga och anses som sagt ofarliga, även om de kan vara nog så dramatiska att iaktta.

Jag tror inte att man kan göra så mycket för att förhindra eller lindra anfallen utöver att allmänt trösta, stötta och bry sig om barnet. Anfallen försvinner gradvis när barnet växer och nervsystemet mognar, oftast fram emot 5–6-årsåldern.

Mats Aili, barnläkare