Vår son är alltid sjuk


Vår son är alltid sjuk

Fråga

Vi har en son som i stort sett varit sjuk sedan han föddes. Han är nu 15 månader.

De senaste tre månaderna har han råkat ut för förkylningar, tredagarsfeber, halsfluss, öroninflammation, scharlakansfeber och maginfluensa.

Mitt i alltihopa visade det sig att han har astma och behandlas för detta.

Det är ganska frustrerande att han är sjuk jämt, och särskilt jobbigt är det när han hostar tills han kräks. Han är ändå vid gott mod och fogar sig i alla mediciner, nässprejer och ögondroppar.

Min fråga är om astma och allergi kan klassas som samma sak, eller ska vi propsa på att få allergitester utförda för att utesluta allergier?

Jag undrar också om man faktiskt drabbas oftare/lättare av virus- eller bakterieinfektioner om man har astma?

Sandra

Svar

Tyvärr är det inte ovanligt att barn upp till 3–4-årsåldern väldigt ofta är sjuka i olika infektioner. Som barnläkare träffar man på sådana problem ofta.

Statistiken säger att ett normalt barn ofta har mellan sex och tio infektioner per år de första två, tre levnadsåren. Det finns barn som har så kallad immundefekt och får denna diagnos av barnspecialist, men oftast är orsaken att små barns infektionsförsvar inte är färdigutvecklat förrän vid 2–3-årsåldern. Samtidigt måste man ju gå igenom en infektion innan man kan få motståndskraft mot den. Träffar man ofta många andra människor ökar risken att bli smittad, och infektionerna kommer då tätare.

Det finns också en koppling till allergi, men det är ofta svårt att dra en skarp gräns mellan infektion och allergi förrän i 4-årsåldern. Barn som senare i livet utvecklar allergisk astma har ofta många luftvägsinfektioner som små, och så kallad infektionsastma.

Å andra sidan finns det många barn som i exempelvis 15-månadersåldern har infektionsastma, och som ett till två år senare är i stort sett besvärsfria.

Hur man som förälder kan påverka detta är mycket omdiskuterat, men en sak är alla överens om: barnet ska inte behöva andas in tobaksrök

Mats Aili, barnläkare