”TV-tittande orsak till barnfetma”

TV:n spelar större roll för övervikt hos barn än mat och fysisk aktivitet.

TV-tittande är en starkt bidragande orsak till barnfetma, tror forskare bakom en långtidsstudie från Nya Zeeland. I studien, som har publicerats i International Journal of Obesity, ingår tusen barn födda mellan 1972 och 1973.

När barnen var mellan 5 och 15 år undersökte forskarna hur mycket de tittade på TV.

Vid 26 års ålder visade det sig att 41 procent var överviktiga – och detta var samma personer som hade tittat mycket på tv som barn.

Forskarteamet har tidigare föreslagit att barn inte bör titta på tv mer än två timmar om dagen.

Källa: DN:s internetupplaga och BBC News