Tusentals söker vård för maginfluensa

Vaccin mot rotavirus kan erbjudas alla barn.

Varje år söker tiotusentals barn i Sverige vård på grund av maginfluensa. Omkring hälften av dem bär på det mycket smittsamma rotaviruset som snabbt kan leda till uttorkning, framför allt hos barn under 2 år.

Nu inleds en studie som ska undersöka om vaccination mot rotavirus bör erbjudas alla barn i landet.

– Att vaccinera mot rotavirus skulle bespara de drabbade barnen och deras familjer en besvärlig infektion, minska antalet komplikationer och frigöra vårdplatser, säger Malin Rinder, barnläkare på Sachsska barnsjukhuset i Stockholm som tillsammans med kollegor på ytterligare tre barnsjukhus i Sverige snart ska inleda studien.

Projektet ska kartlägga vilka rotavirustyper som förekommer i Sverige och hur många barn som behöver sjukhusvård på grund av rotavirus. Det leds och samordnas av Kari Johansen, barnläkare och klinisk virolog på Smittskyddsinstitutet. Forskningsresultatet ska ligga till grund för Socialstyrelsens ställningstagande om de vaccin som redan finns mot rotavirus ska ingå i det allmänna vaccinatinsprogrammet som erbjuds alla barn i landet.

Rotavirus orsakar kräkningar och vattniga diarréer som kan pågå mellan fem och åtta dagar eller längre.

Vad gör man om barnet är magsjukt?

  • Amma ofta, eller ge barnet vätskeersättning. Undvik att blanda egen vätskeersättning, använd hellre den som finns att köpa på apoteket.
  • Sök vård om barnet blir slött, inte kissar eller tappar i vikt.

Källa: Södersjukhuset