Tidig upptäckt hjälper barn med autism

I Göteborg drivs ett projekt för att tidigt fånga upp barn med autism. "Det handlar inte om att sätta etiketter på barn utan om att stötta dem så tidigt som möjligt", säger bvc-sjuksköterskan Karin Annmo.

När en familj kommer på 2,5-årskontroll börjar bvc-sjuksköterskan Karin Annmo med att låta föräldrarna svara på frågor om barnets språkutveckling och det sociala samspelet. Sedan pratar hon med barnet, pekar på en djuraffisch eller på Pippi-dockan som ligger i bokhyllan. Lyssnar barnet till sitt namn och kan det peka på apan när man pratar om den?

Därefter öppnar Karin Annmo en röd väska, tar fram en plastko och frågar ”vad är det här för ett djur, hur kan det låta?”. Hon tar fram två bilar, en liten och en stor. Kan barnet peka ut den stora bilen? Kan det ställa den lilla bilen ovanpå väskan?

Autismprojektet Tidig upptäckt – tidiga insatser, som drivs av Göteborgs kommun, omfattar tre delar: tidig upptäckt (alla bvc i Göteborg), utredning och diagnostik (enheten för barnneuropsykiatri vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus) och tidiga insatser (barn- och ungdomshabiliteringen).

Barnavårdscentralen i Biskopsgården var bland de första att screena barn för autism redan vid 2,5 års ålder (att screena innebär att man låter alla i en grupp genomgå en riktad hälsoundersökning). Karin Annmo var med från starten.

– Autism debuterar tidigt, och symtomen har stor inverkan på barnets utveckling. Att få hjälp tidigt är en bra stöttning för både barn och föräldrar, säger hon.

Tvingar ingen

Något av det viktigaste Karin Annmo har lärt sig genom projektet är att gå tillbaka och se på barnets utveckling.

– Får ett barn utfall på någon av de här frågorna kan jag gå tillbaka och se i journalen om barnet var sent med att börja jollra eller vända sig. Det har fått mig att inse hur viktigt det är att dokumentera allt i journalen.

Får barnet avvikelser på screeningen är det alltid ett skäl till vidare undersökning. Först skickas barnet på hörselkontroll. Är avvikelsen brist på uppmärksamhet kan det vara nedsatt hörsel som är orsaken. Visar sig hörseln vara bra skickas barnet vidare till BNK, barnneuropsykiatriska kliniken.

– Föräldrar känner sitt barn väldigt väl, och oftast kommer resultatet inte som en överraskning. Men en del föräldrar är inte redo och vill inte skickas vidare. Då erbjuder vi logoped som första steg. Vill de inte det heller tvingar vi ingen. Då har vi tätare kontakt ett tag. De brukar vilja gå vidare så småningom.

Att diagnostisera så små barn, är det verkligen bra?
– I det här fallet handlar det om att ge barnet de bästa förutsättningarna att utvecklas. Vi på bvc ställer aldrig någon diagnos. Vi skickar vidare barn till logoped och BNK där de gör vidare bedömningar, säger hon.

Karin Annmo återkommer till vikten av tidiga insatser – det som är poängen med hela projektet.
– Ju tidigare insatser, desto bättre går det för barnen. Vissa barn behöver mer motorisk träning eller mindre grupper i skolan. Det handlar inte om att sätta etiketter på barn utan om att stötta barnen så tidigt som möjligt, säger hon.