Sverige i topp när det gäller barns välmående

Barn i Tjeckien mår bättre än barn i andra, rikare länder – och det är ett exempel på att det inte finns något klart samband mellan ett lands rikedom och barns välmående, konstaterar UNICEF i en rapport över barns situation i 21 rika länder.

Rapporten mäter barns välmående utifrån sex faktorer: materiellt välstånd, hälsa och säkerhet, utbildning, familje- och kompisrelationer, riskbeteenden samt barns och ungas egna upplevelser av sin situation.

Barnen i Nederländerna, Sverige, Danmark och Finland mår allra bäst.

Rapporten visar också att de nordiska länderna har högst materiell levnadsstandard med mindre än 5 procent av barnen i relativ fattigdom. Motsvarande siffra för USA och Storbritannien är över 15 procent.