Skadligt med babysitter?


Skadligt med babysitter?

Fråga

Jag undrar hur länge ett barn på 2,5 månader kan sitta i en babysitter?

Kan det vara skadligt för barnet om den rekommenderade tiden överskrids?

Sara

Svar

Att sitta i babysitter är praktiskt för mor och far och ger också barnet möjlighet att se föräldern hela tiden och ha kontakt. Men det är ganska passivt, och nyttigare är egentligen att ligga på en madrass på golvet, eftersom barnet då kan röra sig på ett annat sätt och utveckla sin rörelseförmåga.

Ett 2,5 månaders barn brukar ha ganska bra kraft i ryggmusklerna, så att det kan lyfta huvudet i bukläge och se sig omkring. Däremot är kraften i buk- och nackmusklerna på kroppens framsida inte så starka ännu. Detta är nog anledningen till rekommendationen om att inte låta barnet sitta alltför långa stunder i babysitter, inte mer än någon timme åt gången.

Mats Aili, barnläkare