Ny bok om att ta hand om sitt sjuka barn

Ny i Vi Föräldrars bokfamilj är Stora boken om sjuka barn av Maria Fröjdh i samarbete med barnläkare Gösta Alfvén. "Vi ville göra en bok som står på barnets sida", säger Maria Fröjdh.

Stora boken om sjuka barn 0–6 år är en ny bok i Vi Föräldrars bokserie. Den är skriven av Maria Fröjdh, som är journalist och mamma till tre barn, 13, 11 och 3 år gamla.

Maria, som är frilansjournalist, har varit redaktör för flera böcker om barn och föräldraskap och arbetade tidigare på ViFöräldrars redaktion. Boken om sjuka barn har hon skrivit i tätt samarbete med barnläkaren Gösta Alfvén som har forskat på barn och smärta och som särskilt intresserat sig för hur man kan förstå barns symtom på sjukdom och hur man ställer diagnos.

Stora boken om sjuka barn innehåller kapitel som ”Konsten att ge medicin”, ”Sjukdomar från A–Ö”, ”Hur hanterar man sin oro?” och ”Välkommen till Vab-land”.

– Tanken med boken är att ge information som man inte brukar hitta i andra barnläkarböcker. Jag tycker till exempel att det ofta saknas förklaringar till grundläggande frågor som hur man bäst tar hand om sitt barn och hur man ger sitt sjuka barn medicin.

– Sedan ville jag få med den oro man som förälder kan känna när barnet är sjukt, samt hur vabbandet påverkar livet i familjen. Många delar av livet påverkas ju när barnen blir sjuka. Men boken innehåller förstås även de klassiska delarna som en barnläkarbok ska göra, som fakta om sjukdomar och olika symtom, förklarar Maria Fröjdh.

Mycket av materialet i boken handlar om ren omvårdnad. Till exempel hur man som förälder stöttar sitt sjuka barn på vårdmottagningen eller sjukhuset genom att förbereda och förklara vad som kommer att hända. Boken ger även tips på smärtlindring man kan be om, eller ge själv, som emla-plåster som bedövar till exempel inför ett provtagningsstick.

Att förbereda sitt spädbarn på ett läkarbesök låter sig kanske inte göras på samma sätt som ett lite äldre barn som man kan ha en dialog med. Därmed inte sagt att man inte kan försöka.

– Även med ett litet barn kan man påverka behandling och medicinering och ställa lite krav på vården.

Svensk barnsjukvård fungerar överlag bra, men som förälder känner man ju sitt barn bäst och vet om det reagerar starkt på något. Man får helt enkelt vara ambassadör för sitt barn, säger Maria Fröjdh.

– Och man kan även med ett litet barn försöka vara en trygg punkt, till exempel inför en provtagning.

Artikeln publicerades 2009.