Så skyddar du ditt barn mot solen

Sedan zinkoxid förbjöds som UV-filter av Läkemedelsverket finns inte längre några solkrämer med enbart fysikaliskt filter på marknaden. Att skydda huden med kläder och hålla barnen i skuggan är däremot råd som håller än.

 

Under en solig dag på stranden träffas vi av det energirika UV-ljuset. Det hjälper oss att bilda D-vitamin i huden, som är något varje människa behöver för att överleva. Men för mycket sol kan på sikt orsaka hudcancer.

Läkemedelsverket har nu förbjudit en rad solkrämer. En del av dem har tidigare rekommenderats till barn för att de just skulle vara ofarliga.

OTILLÅTET UV-FILTER
När Naturskyddsföreningen granskade svenska solkrämer, visade det sig att vissa innehöll det förbjudna ämnet zinkoxid. Ett ämne som inte är tillåtet att använda som UV-filter i solkrämer inom EU.

Man misstänker att zinkoxid är ett ämne som när det är i form av mycket små partiklar, så kallade nanopartiklar, skulle kunna gå in i huden.

Bamse solkräm är en av de solkrämer som inte längre får säljas i Sverige. Krämen har tidigare funnits på Apoteket, men sedan i början av året har alltså den och fyra andra barnsolkrämer stoppats (se ruta nedan).

Forskarna vet idag inte exakt hur farlig zinkoxid är för kroppen.
– Vårt agerande utgår från att vi inte är helt säkra på att det är ofarligt att använda zinkoxid, säger Monica Tammela, chef på enheten för kosmetika på Läkemedelsverket.
Bör man som förälder vara orolig om man använt solkrämer med zinkoxid till sina barn?
– Vi vet inte än, men vi bedömer att det är bättre att ha använt de här solkrämerna än inget skydd alls, säger hon.

Särskilt vanligt har det varit med zinkoxid i solkrämer för barn eftersom det är ett fysikaliskt solskydd. Det fysikaliska filtret, eller partikelfiltret som det också kallas, lägger sig på huden och reflekterar solstrålarna. Solkrämer med kemiskt filter absorberar istället solstrålarna.
– På senare år har man börjat tillsätta zinkoxid i form av mindre partiklar. Det är den skillnaden och eventuella hälsoeffekter som nu utreds, säger Monica Tammela.

KAN BLI GODKÄNT
Alla ämnen som används som UV-filter i solskyddskrämer inom EU måste granskas och godkännas i förväg, så att de inte innebär någon hälsorisk för konsumenten.

En utredning om zinkoxid väntas vara klar våren 2010.
– Vi vill att riskerna med de här ämnena ska utredas ordentlig. Utredningen kan gå åt båda håll. Det kan bli så att det visar sig att zinkoxid inte är farligt och blir då ett tillåtet ämne i solkrämer, säger Monica Tammela.

Ett annat vanligt fysikaliskt filter i solkrämer för barn är
titandioxid. Naturskyddsföreningen anser att även dessa solkrämer bör stoppas, med hänvisning till att det inte i innehållsdeklarationerna finns angivet om titandioxinet är i form av nanopartiklar eller inte. Men här går åsikterna isär.
– Titandioxid har under senare åren godkänts som solskyddsmedel, även i form av mindre partiklar, säger Monica Tammela.

Enligt nuvarande EU-regler får max 25 procent av solskyddet i en solkräm utgöras av titandioxid.
Titandioxid är också det fysikaliska filter som används i flera av de kombinationskrämer som lanseras inför sommaren (se ruta nedan).

Solkrämer som nu är förbjudna

– Barnsolkrämerna som dragits in av Läkemedelsverket: ACO Barn Sollotion SPF 15 och SPF 25, Bamse Solkräm SPF 30 (CCS), Bamse Sollotion SPF 20 (CCS), Bamse Solstick SPF 30 (CCS) och SPF 30+ For Children (Superb Trading).

OLIKA TYPER AV SOLSKYDD
– Kemiska filter stryks på huden och absorberar solstrålningen.
– Fysikaliska/partikelfilter stryks på huden och reflekterar solstrålningen.
Y Kombinationskrämer som innehåller ett fysikaliskt filter av titandioxid eller MBBT, samt ett kemiskt filter. Från 1 år.

BARN OCH SOL – SÅ GÖR DU – läs mer på nästa sida

#br

BARN OCH SOL – SÅ GÖR DU

Barn under 1 år ska inte vara i solen överhuvudtaget. För att skydda barnet mot solen kan du som förälder använda parasoll, soltält, solkläder eller vanliga tunna byxor och tröja. Det finns idag även speciella UV-skydd till barnvagnen.

Använder du kläder så skyddar torra kläder mer än våta. Tumregeln är att tyget ska vara så tätt att man inte kan se handen igenom det. Från 1 års ålder kan barn använda de nya så kallade kombinationskrämerna (se spalten här intill). Det är viktigt att smörja rikligt och ta ny solkräm efter bad för att få ett bra skydd mot solens strålar. Det är okej att återanvända förra årets solkräm om hållbarhetsdatumet inte passerat och krämen inte luktar illa. Kolla bara så att krämen inte innehåller zinkoxid. Solkrämen bör hålla faktor 15–30 om ni är i Sverige, högre om ni åker söderut.

Glöm inte att skydda barnens ögon, i synnerhet om ni är vid vattnet. Vanliga, billiga solglasögon från en bensinmack eller klädkedja fungerar alldeles utmärkt. Tänk bara på att glasen inte ska vara blåtonade, då skyddar de inte mot det ”blå ljuset” som kan ge skador på gula fläcken när man är gammal.

Solkläder för barn finns att köpa på nätet. De motsvarar solskyddsfaktor 40 och är oftast även bra att bada i och torkar snabbt. I Sverige skyddar vanliga kläder tillräckligt bra.

Mitt på dagen är strålarna som starkast, passa på att äta lunch eller leka en stund inomhus.
Har ditt barn bränt sig ska det undvika solen i en vecka. Smörj med kylbalsam för att lindra svedan.

Källor: Strålsäkerhetsmyndigheten, Bonniers barnläkarbok, Naturskyddsföreningen.

#br

Kombinations­krämer ersätter zinkoxid

Monica Brandter, du är chef för Apotekets solprodukter, hur ska man skydda små barn mot solen?
– Givetvis kommer det att finnas solskydd för barn, men utan zinkoxid. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att ingen har kommit till skada av att använda zinkoxid, men zinkoxid finns inte med på listan över godkända UV-filter inom EU.

Varför?
– Det utreds för närvarande. Men det är inte alls omöjligt att det kommer att bli godkänt.

Vad innehåller de nya produkterna för ämnen?
– De partikelfilter som används är titandioxid eller MBBT. Dessutom behöver man förstärka med kemiska filter eftersom det inte går att få ett fullgott skydd med enbart dessa två filter.

Men kommer det att finnas solkrämer med enbart fysikaliskt filter?

– Nej, det kommer det inte att göra, utan bara de här så kallade kombinationsfiltrena.

Hur ska man som förälder ställa sig till att smörja små barn med krämer med kemiskt filter?

– Som förälder får man acceptera kombinationsfilter. Det är väldigt sällan som vi har fått rapporter om att någon har fått hudreaktioner av kemiska filter. Dessutom är de nya krämerna lättare att smörja in, vilket innebär att man som förälder kanske inte slarvar med insmörjningen och inte heller smörjer för tunt.

Enligt Naturskyddsföreningen kan titandioxid eventuellt också förekomma i nanopartiklar?

– Titandioxid är godkänt som UV-filter i EU. I krämen klumpar partiklarna ihop sig och bildar större partiklar. Vi följer EU- rekommendationerna och ingen av våra produkter överskrider halten 25 procent titandioxid.

Publicerad i Vi Föräldrar nr 6, 2009.