Påverkar sjukdomarna aptiten?


Påverkar sjukdomarna aptiten?

Fråga

Min 21 månader gamla pojke har precis varit ordentligt sjuk. Först i kräksjuka och sedan, en vecka senare, i influensa med hög feber, rejäl hosta och snuva.

Före allt detta hade vi trappat ner på amningen och var på väg att lämna det stadiet, men när han blev sjuk ökade vi amningen igen eftersom han inte ville ha något annat.

Detta har fortsatt, han är nu feberfri men har kvar hosta och förkylning. Han äter ingenting. Vi lyckas ibland locka honom med en bit korv, men absolut inget annat. Vad ska vi göra?

Orolig mamma

Svar

Det är mycket vanligt att sjukdom sätter ner aptiten hos barnet.
Ibland kan det vara första tecknet på att en sjukdom är på väg. Inte så sällan är det också det sista tecknet på sjukdom innan man blir helt frisk och återställd (såvida man då inte drabbas av en ytterligare sjukdom, vilket heller inte är ovanligt).

Även om det för föräldrarna är oerhört frustrerande när barnet inte vill äta, kan man känna sig trygg i att aptiten successivt återkommer. Man kan inte påverka det så mycket, utan lita på barnets inneboende naturkraft – hungerkänslan.

Man ska nog inte visa för mycket av sin ängslan genom att truga och pocka på barnet att äta mera. Då kan maten kanske utvecklas till en maktkamp.

Mats Aili, barnläkare