Påssjuka

Påssjuka är en virusinfektion. De flesta barn i Sverige är numera vaccinerade genom den så kallade MPR-vaccinationen. Sjukdomen är därför ovanlig i landet.

Symtom
Först får barnet allmänna sjukdomssymtom och lindrig feber. Efter ett dygn börjar ena eller båda spottkörtlarna (mellan örat och underkäken) att svullna och barnet får ont. Svullnaden och smärtan tilltar under de närmaste dagarna och det gör särskilt ont när barnet äter, tuggar, dricker eller gapar.
Det händer att bukspottkörteln i magen angrips och då får barnet magont.
Hos pubertetspojkar kan testiklarna i mycket sällsynta fall bli infekterade, svullna och ömma. Det kan ta upp till tolv dagar innan symtomen försvinner.

Hur smittar det?
Via luften. När en smittad person hostar eller nyser sprids smittämnet som små, små droppar som andra kan andas in.
Påssjuka smittar någon dag innan sjukdomen har brutit ut och i ytterligare sju till nio dagar, det vill säga så länge spottkörtlarna är svullna.

Inkubationstid*
Omkring 18 dagar.

Hur kan man hjälpa barnet?
Det är viktigt att barnet dricker mycket, ge det sådant som det tycker om. Undvik svårtuggad mat och sura saker som apelsin och citron. Det stimulerar salivutsöndringen och gör att de inflammerade spottkörtlarna gör ondare.
Om barnet har mycket ont kan smärtan lindras med ett smärtstillande läkemedel med paracetamol.

Ska man söka läkare?
Kontakta vårdcentralen för råd om du är osäker på om det är spottkörtlarna eller lymfkörtlarna som är svullna.
Kontakta läkare om …
… barnet får kraftiga buksmärtor.
… barnet får kraftig huvudvärk och mår illa eller blir allmänt påverkat, trött och slött.
… din son får smärtor och svullnad i pungen.

När kan barnet gå till förskolan/skolan?
Barnet ska ha varit symtomfritt i minst en dag.

* Inkubationstid = den tid det tar från det man har blivit smittad tills sjukdomen bryter ut/symtomen kommer.


Fotnot: Faktauppgifterna är hämtade från Bonniers Barnläkarbok .Texten är faktagranskad av Tor Lindberg, professor emeritus i barnmedicin. Alla råd gäller i övrigt friska och normalutvecklade barn.