Örontermometer är okej från 1 år

Ny forskning visar att örontermometer kan användas på barn från 1 år och uppåt, medan man på barn under 1 år bör använda stjärttermometer. Det är forskarna Britt­Mari Gilljam och Mia Wede på barnkliniken på Hallands sjukhus som har jämfört olika sätt att ta tempen på barn från nyfödda upp till 6 år. Deras forskning presenteras i senaste numret av Läkartidningen.

Hörselgångar kan vara för små

    Forskarna konstaterar att den traditionella rekommendationen är att använda stjärttermometer, men den kan upplevas som obehaglig av både barn och föräldrar. De ville därför undersöka om det går att hitta vetenskapligt stöd för att istället mäta temperaturen i örat och i armhålan.
Resultatet visar att örontermometern är otillförlitlig för de minsta barnen (0–1 år), förmodligen för att spädbarns hörselgångar är så små, där rekommenderas alltså fortfarande stjärttermometer. För barn från 1 år kan örontermometer användas, men det är väldigt viktigt att man använder rätt teknik vid mätningen.
Att mäta temperaturen i armhålan rekommenderas bara för nyfödda.
Källa: Läkartidningen nr 3/2012

Hela testet av termometrar fanns i Vi Föräldrar nummer 3 – vill du också läsa tester – bli prenumerant