Nya rön om spädbarnsdöd

Bakterier kan ligga bakom oförklarade fall av plötslig spädbarnsdöd, enligt brittisk forskning.

I många fall är plötslig spädbarnsdöd fortfarande en gåta. Man vet att risken kan öka om barnet har sovit på mage eller om mamman har rökt under graviditeten, man vet ibland att dödsfallet beror på medfödda skador eller på en infektion – men många gånger går det inte att förklara varför det hände.

Ny forskning, som har publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet, visar att bakterier kan ha ett samband med plötslig spädbarnsdöd även när en infektion inte har varit känd.

Forskarna har studerat 546 fall av plöstlig spädbarnsdöd som inträffade när barnen var mellan 7 och 365 dagar gamla, och provtagningar från barnen visade att det var en större sannolikhet för att man skulle finna potentiellt farliga bakterier hos de barn som dött av okänd anledning.

Forskningen bevisar inte att bakterier är orsaken till de oförklarade dödsfallen, men den visar att det kan finnas ett samband mellan höga bakterienivåer, särskilt av Staphylococcus aureus- och Escherichia coli-bakterier, och plötslig spädbarnsdöd, enligt forskarna.

Källa: The Lancet, BBC News och DN

Läs mer