Min 4-åring har kort tungband


Min 4-åring har kort tungband

Fråga

Min son är drygt 4 år och har kort tungband.

Han har problem att säga vissa ord på rätt sätt, vissa bokstäver kommer inte med. Kan det korta tungbandet vara en orsak till detta?

Helena

Svar

Att ha ett kort tungband är ganska vanligt och det behöver ofta inte åtgärdas. Om det är svårt för tungspetsen att nå upp till gommen när munnen är öppen och om det korta tungbandet inverkar negativt på talet går det att göra en liten operation där tungbandet klipps av.

Jag är inte säker på om tungbandet orsakar din sons problem. Hör med bvc, som kan koppla in en logoped för bedömning.

Mats Aili, barnläkare