Kemikalier skadar barns hjärnor

Forskare kopplar ihop miljögifter med autism, ADHD och försämrad intellektuell förmåga.

Väl kända miljögifter som bland annat finns i lösningsmedel och bekämpningsmedel har en förödande effekt på hjärnans utveckling hos foster och små barn. Det menar två av världens ledande miljögiftforskare i en artikel i den ansedda brittiska medicintidskriften The Lancet.

Kemikalierna leder till en slags förgiftning av nervceller som skulle kunna kopplas samman med tillstånd som autism, ADHD, utvecklingsstörningar och en allmän nedgång i barns intellektuella förmåga, menar forskarna.

Bakom larmet ligger en systematisk genomgång av hur olika miljögifter påverkar hjärnan hos vuxna – om ett miljögift påverkar hjärnan hos vuxna är risken ännu större för skador på en mer sårbar och känslig hjärna som under fostertiden och ett par år därefter håller på att utvecklas, menar de.

Artikeln betecknas av Svenska Dagbladet som ett av de största och mest oroande hälsolarmen någonsin.

Källa: Svenska Dagbladets nätupplaga

Läs mer på Svenska Dagbladets hemsida