Kan man träna sugreflexen?


Kan man träna sugreflexen?

Fråga

Jag är pappa till ett prematurbarn. Han är utskriven från sjukhuset sedan några månader och sondmatas för att han via nappflaska inte orkar ta emot allt han behöver.

Han dricker max 50 ml i nappflaska när han får bra suggrepp, det verkar som om han ogillar nappflaskan. Han gråter varje gång vi erbjuder den.

Vår läkare tycker, i samråd med sjukgymnasten, att vi ska träna ”suggrepps-musklerna”. Bland annat genom lätta armhävningar (genom att placera en kudde under magen), massage med mera. De menar att om han blir starkare i musklerna orkar han suga bättre. Men jag upplever inte att han har blivit bättre och undrar nu om han har rätt sugteknik.

Jag undrar hur vi kan hjälpa vår son att träna sin sugreflex och om det finns hjälp att få för att han ska ta nappflaskan.

Finns det någon specialistavdelning som kan hjälpa oss? Ska vi be att få göra en gastroskopi för att utesluta glutenintolerans? Kan vi få remiss till ett barnsjukhus?

Oroliga föräldrar

Svar

Jag förstår er oro över att er son ännu inte har utvecklat sug- och ätteknik, och det är inte helt lätt att svara på frågorna. Det låter som om allt väsentligt är gjort för att han ska få ett acceptabelt näringsintag, i väntan på att hans naturliga ätbeteende ska utvecklas (Han är ju trots allt inte så gammal och var mer än 2 månader för tidigt född).

Barnläkare, dietist och sjukgymnast är inkopplade. Ibland konsulteras också barnlogoped som kan studera barnets sväljningsrörelser och ge råd.

Att träna upp ätbeteendet är bara möjligt till viss gräns i denna ålder, det handlar mycket om tid och att invänta den naturliga utvecklingen och att understödja denna.

Om ni känner att det går åt fel håll, trots alla åtgärder som ovan nämnts, kan man visst få remiss. Oftast kan man klara sådana här problem på en vanlig barnklinik, men ibland kan resurserna på ett universitetssjukhus behövas.

Gastroskopi kan göras framför allt om man misstänker anatomisk missbildning i matstrupe eller magsäck, eller dålig funktion.

Glutenintolerans eller födoämnesallergi kan avslöjas med blodprov respektive så kallat pricktest. Diskutera i första hand med barnläkaren.

Mats Aili, barnläkare