Ja till pneumokockvaccin

Alla barn i Sverige ska erbjudas pneumokockvaccin, föreslår Socialstyrelsen.

Pneumokocker är en vanlig bakterie som i olyckliga fall kan orsaka allvarliga luftvägsinfektioner, framför allt hos små barn.

I början av förra året tillsattes en expertgrupp som skulle utreda frågan, och Socialstyrelsen har nu gjort bedömningen att vaccinet ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. På de flesta områden talar slutsatsen för att vaccinet bör införas, konstaterar Socialstyrelsen, även om det finns en viss osäkerhet om den exakta effekten.

Förslaget skickas nu ut på remiss till bland annat kommuner och landsting samt barnhälsovården och kan, som tidigast, börja gälla efter sommaren.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida