Hur stor är risken för tbc?

Hur stor är risken för tbc?

Fråga

Jag har en son som är 1,5 år. Han är fullt vaccinerad, även mot tuberkulos (tbc). Vi valde att vaccinera honom mot detta vid 6 månader eftersom vi fick frågan av vår bvc-sköterska.

Jag tycker det vore intressant att höra vad den allmänna åsikten om tbc-vaccin är och varför vissa blir erbjudna vaccinet och andra inte. Min sambo är inte från Sverige och själv jobbar jag med djur, så för oss var det en självklarhet att ge vår son detta skydd.

Jag vet att tbc inte är ett jätteproblem i Sverige, men har hört att antalet fall ökar varje år. Man undrar lite om det är en kostnadsfråga eller om smittorisken anses så mycket mindre än vid till exempel mässlingen.

Helena

Svar

Frågan om vaccination mot tuberkulos (BCG-vaccination) är viktig och högaktuell. Att inte alla barn i Sverige vaccineras beror på att antalet fall i Sverige varit så litet. Experterna har gjort avvägningen att det bästa är att vaccinera i första hand dem som har ökad risk för smitta, och att göra det vid cirka 6 månaders ålder, eftersom barn som är yngre än så i sällsynta fall kan ha en medfödd sjukdom i sitt immunförsvar och då kan vaccinationen vara farlig.

Om det nyfödda barnet ska vistas i en miljö där risken är mycket stor, kan man vaccinera barnet redan på BB (man tar då en kalkylerad risk). Problemet är att det ibland kan vara svårt att verkligen tillfråga alla föräldrar och göra en korrekt riskbedömning. I princip bedöms risken på BB och bvc följer sedan upp och ser till att vaccinationen blir gjord vid sex månaders ålder.

Vilken rekommendation som ska gälla från en tid till annan, är något som Socialstyrelsen följer mycket noga. Skulle smittläget förändras kommer rekommendationerna också snabbt att ändras.

Om man vet med sig att man planerar utlandsresor till miljöer där tuberkulos finns, kan man vända sig till bvc, barnklinik, eller lungklinik och be om vaccination.

Mats Aili, barnläkare